Players

Name: Li, Xiang
Nickname: 1024
Origin: China
1024 (Li, Xiang)