Players

Name: Yu-Long, He
Nickname: 705
Origin: China
705 (Yu-Long, He)

Team:
Invictus Gaming Young