Players

Name: Kang, Chia-Wei
Nickname: Albis
Origin: Taiwan
Albis (Kang, Chia-Wei)