Players

Nickname: Ankote
Origin: Unknown
Ankote (, )

Team:
Vaevictis eSports