Players

Name: Yi-Chen, Hao
Nickname: Bafang
Origin: China
Bafang (Yi-Chen, Hao)

Team:
Oh My Dream