Players

Name: Smith, Jake
Nickname: Carbon
Origin: Australia
Carbon (Smith, Jake)

Team:
Denial eSports