Players

Name: Võ Thành Luân, Nguyễn
Nickname: CBL
Origin: Vietnam
CBL (Võ Thành Luân, Nguyễn )

Team:
Team Secret