Players

Name: Shi-Jie, Zhang
Nickname: Ch1rry
Origin: Unknown
Ch1rry (Shi-Jie, Zhang)