Players

Name: Yi-Bing, Chen
Nickname: Chen9
Date of birth: 1995-03-08
Origin: China
Gender: male
Chen9 (Yi-Bing, Chen)

Team:
Team We (China)

Former Teams:
Team We (China)
Rogue Warriors