Players

Name: Shin, Jin-yeong
Nickname: CoCo
Origin: South Korea
CoCo (Shin, Jin-yeong)