Players

Name: Yu, Jia-Jun
Nickname: Cool
Origin: China
Cool (Yu, Jia-Jun)