Players

Name: Chou, Yuan-Ching
Nickname: DanDan
Origin: Taiwan
DanDan (Chou, Yuan-Ching)