Players

Name: Shiue, Hung-wei
Nickname: DinTer
Origin: Taiwan
DinTer (Shiue, Hung-wei)