Players

Name: Shestakov, Anton
Nickname: DiscotEkka
Origin: Russia
DiscotEkka (Shestakov, Anton)

Team:
Vega Squadron