Players

Name: Tùng, Võ Thanh
Nickname: Divkid
Origin: Vietnam
Divkid (Tùng, Võ Thanh)

Team:
EVOS Esports