Players

Name: Chien-Cheng, Tsai
Nickname: Do1u1u
Origin: Taiwan
Do1u1u (Chien-Cheng, Tsai)

Team:
Berjaya Dragons