Players

Name: Wei-Jin, Luo
Nickname: Duye
Origin: Unknown
Duye (Wei-Jin, Luo)

Team:
Shu Dai Xiong Gaming