Players

Name: Liu, Zhan-Hong
Nickname: FengXian
Origin: China
FengXian (Liu, Zhan-Hong)

Team:
Rogue Warriors Shark