Players

Name: Zhao, Zhi Ming
Nickname: Fireloli
Origin: China
Fireloli (Zhao, Zhi Ming)