Players

Name: Noh, Yeong-jin
Nickname: Gamsu
Origin: South Korea
Gamsu (Noh, Yeong-jin)