Players

Name: Xi-Jian, Yao
Nickname: Gentle
Date of birth: 1999-03-12
Origin: China
Gender: male
Gentle (Xi-Jian, Yao)

Team:
Team We (China)

Former Teams:
Team We (China)