Players

Name: Di-Ping, Gao
Nickname: Gogoing
Origin: Nanchang, China
Gogoing (Di-Ping, Gao)