Players

Name: Miyaguchi, Bruno
Nickname: Goku
Origin: Campo Grande, Rio de Janeiro, Brazil
Goku (Miyaguchi, Bruno)

Team:
Flamengo eSports