Players

Nickname: Guan Zong
Origin: Unknown
No Image

Team:
Guanzi