Players

Name: Zeng, Jun Li
Nickname: Guoguo
Origin: China
Guoguo (Zeng, Jun Li)