Players

Name: Hao-Ze, Wang
Nickname: Guojia
Origin: Unknown
Guojia (Hao-Ze, Wang)