Players

Name: Cheng Wei, Tsang
Nickname: HanShao
Origin: Taiwan
HanShao (Cheng Wei, Tsang)

Team:
Machi crew