Players

Name: Shin, Dongjin
Nickname: Helios
Origin: South Korea
Helios (Shin, Dongjin)