Players

Name: Moldes Lopez, Adrian
Nickname: Homi
Origin: Unknown
Homi (Moldes Lopez, Adrian)

Team:
S2V Esports