Players

Name: Alpire, Kevin
Nickname: inkos
Origin: España
inkos (Alpire, Kevin)

Team:
Ordo Equitum