Players

Name: Yang, Zi-Ang
Nickname: irma
Origin: China
irma (Yang, Zi-Ang)

Team:
eStar Gaming