Players

Name: Hu, Zi-Xiang
Nickname: Jiekou
Origin: China
Jiekou (Hu, Zi-Xiang)