Players

Name: Zhao, Jia-Hao
Nickname: Jiumeng
Origin: Unknown
Jiumeng (Zhao, Jia-Hao)

Team:
Team WE