Players

Name: Wai, Fan Ka
Nickname: Kawai
Origin: Hong Kong
Kawai (Wai, Fan Ka)

Team:
Machi crew