Players

Name: Longjie, Wang
Nickname: Kmi
Origin: Changele, China
No Image