Players

Name: Xie, Zhen-Ying
Nickname: Langx
Origin: China
Langx (Xie, Zhen-Ying)

Team:
Royal Never Give Up