Players

Name: Zhu, Xiao-long
Nickname: Loong
Origin: China
Loong (Zhu, Xiao-long)