Players

Name: Luo, Jia Rong
Nickname: Nanzhu
Origin: China
Nanzhu (Luo, Jia Rong)