Players

Name: Yu-Hui, Jiang
Nickname: MaxPower
Origin: China
MaxPower (Yu-Hui, Jiang)