Players

Name: Guo-yu, Hou
Nickname: Otto
Origin: China
Otto (Guo-yu, Hou)

Team:
Victory Five