Players

Name: Xu, Ming-Shu
Nickname: PentaQ
Origin: China
PentaQ (Xu, Ming-Shu)