Players

Name: Huỳnh Gia Huy, Lâm
Nickname: Raizo
Origin: Unknown
No Image

Team:
Dashing Buffalo