Players

Name: Rui, Zhao
Nickname: Run
Origin: Unknown
Run (Rui, Zhao)

Team:
WE.ACADEMY