Players

Name: Shin, Woo-Yeong
Nickname: Seraph
Origin: South Korea
Seraph (Shin, Woo-Yeong)