Players

Name: Lin, Ching Chia
Nickname: Taizan
Origin: Taiwan
Taizan (Lin, Ching Chia)