Players

Name: Mizo, Nozomi
Nickname: TETE
Origin: Unknown
TETE (Mizo, Nozomi)

Team:
Rascal Jester