Players

Name: Yi-Jun, Huang
Nickname: Tianqiu
Origin: China
Tianqiu (Yi-Jun, Huang)

Team:
ShadowCream