Players

Name: Kleiotis , Christoforos
Nickname: Warrior Lady
Origin: Greece
Warrior Lady (Kleiotis , Christoforos)

Team:
Different Dimension