Players

Name: Kang-Wei, Huang
Nickname: Weidi
Origin: China
Weidi (Kang-Wei, Huang)