Players

Name: Dai-Zhi, Yang
Nickname: Wisdomz
Origin: Unknown
Wisdomz (Dai-Zhi, Yang)